KATEGORIE

Nakazuję ci zapłacić – czyli rzecz o nakazach zapłaty

Nakazuję ci zapłacić – czyli rzecz o nakazach zapłaty

Sąd po rozpoznaniu sprawy (wyznaczeniu rozprawy, przesłuchaniu świadków) wydaje wyrok. To raczej oczywiste. Ale czy oprócz wyroków sądy wydają też inne orzeczenia? I co zrobić, jeśli takie orzeczenie zostanie Ci kiedyś doręczone?

Więc pewnie już wiesz, że sąd wydaje nie tylko wyroki. W określonych sytuacjach może też zostać wydany nakaz zapłaty.

Ale aby taki nakaz zapłaty sąd wydał, powód musi wyraźnie o to wnosić w treści pozwu.

(uwaga: wpis dotyczy wydania przez sąd nakazu w postępowaniu nakazowym)

Domyślasz się już może- choćby po samym tytule wpisu- iż mowa tu o roszczeniach pieniężnych.

(to znaczy – prościej mówiąc: ktoś powinien Ci zapłacić pieniądze, ale tego nie zrobił)

Osobna rzecz to pozew, kiedy masz prawidłowo wypełniony weksel i chcesz przed sądem dochodzić zapłaty na jego podstawie, o dochodzeniu swoich praw w takiej sytuacji będzie osobny wpis)

Więc wracamy do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego (ewentualnie świadczenia rzeczy zamiennych) a okoliczności uzasadniające żądanie powód udowodnił dołączając do pozwu :

  • dokument urzędowy
  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek
  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
  • ewentualnie jeszcze: zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym

(tak, właśnie tak stanowi przepis – art. 485 k.p.c. dokładnie)

Może kwestie proceduralne mniej Cię obchodzą, ale…

na pewno chciałbyś wiedzieć, czy taki nakaz daje jakieś korzyści.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia mu nakazu zaspokoić roszczenie w całości (czyli zapłacić całą kwotę – wraz z kosztami) albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Uwaga: jeszcze na tym etapie sąd nie wyznacza rozprawy.

Rozprawa (prawdopodobnie) będzie, ale potem.

Potem – tzn. jak pozwany wniesie w terminie zarzuty i np. zawnioskuje, aby sąd przesłuchał świadków.

A teraz – w skrócie – o tej korzyści, jaką daje nakaz:

nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Do tematu nakazów, ich zaskarżania i tego  co w praktyce oznacza ten „tytuł zabezpieczenia” wkrótce powrócę.

I jeszcze jedno: odbieraj korespondencję z sądu.

Jak nie odbierzesz, to niestety problem nie zniknie.

Co więcej: może się nawet sprawa bardzo skomplikować, bo korespondencja wróci do nadawcy (sądu) ze skutkiem doręczenia… I będzie problem. Bo następna korespondencja może być już od komornika…

(a tak na marginesie : nawet korespondencję od komornika lepiej jest odebrać)

Polecam także:

UWAŻASZ ARTYKUŁ ZA WARTOŚCIOWY? PODZIEL SIĘ Z INNYMI!
Katarzyna Skowrońska
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Nazywam się Katarzyna Skowrońska, jestem adwokatem i codziennie pomagam ludziom takim jak Ty. Na tym blogu publikuję posty eksperckie z zakresu prawa, ale pisane w sposób czytelny i zrozumiały dla każdego. Rozgość się, a w razie pytań jestem do Twojej dyspozycji >> katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

No Comments

Post A Comment